Obszar

Obszar

Tematyka

Tematyka
1 - 7 z 7 aktualności

Zestawienie zaleceń produkcyjnych dla loszek CG36

Kompleksowe zestawienie zaleceń produkcyjnych dla loszek CG36 z zależności od ich wieku i stanu fizjologicznego.

Produkcja własnych loszek rodzicielskich – CG36

Remont stada można przeprowadzać poprzez zakup loszek lub w ramach programu Choice On Demand, pozwalającego na remont w oparciu o loszki z odchowu własnego. Odchów własny, dzięki ograniczonemu wprowadzaniu zwierząt z zewnątrz, pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa biologicznego fermy oraz sprawia, że hodowca ma zawsze do dyspozycji potrzebną liczbę loszek, co uniezależnia go od zmiennej sytuacji podażowej na rynku.

WPROWADZENIE DO STADA LOSZEK RODZICIELSKICH CG36 PO OSIĄGNIĘCIU 110 KG

Aby w pełni wykorzystać postęp genetyczny, zaplanuj remont na poziomie co najmniej 19% w każdej grupie technologicznej, co w rezultacie zapewni sumaryczny remont na poziomie 40%. Postaw na odpowiednią adaptację, relację człowiek – zwierzę i unikanie nadmiernego otłuszczenia.

WPROWADZENIE LOSZEK DO REPRODUKCJI

Przygotuj odpowiednio loszki: są one Twoim największym kapitałem w zakresie reprodukcji! Zalecenia ogólne: unikaj szczepień w ciągu trzech tygodni od zakwalifikowania loszki do krycia, a także wszelkich stresów ze strony ludzi, aby loszki zachowało względem ciebie pewność i zaufanie.

Przygotuj się dobrze do porodu

Średni czas trwania ciąży CG36 wynosi 115 dni. W tym czasie unikaj umieszczania loszek w pobliżu źródeł stresu (przy drzwiach, narożnikach). Przenieś lochy do pomieszczenia porodowego tak wcześnie, jak to możliwe, aby mogły się zaaklimatyzować w nowym środowisku (najlepiej na 5 dni przed oproszeniem).

Rekomendacje produkcyjno-żywieniowe dla loch prośnych

Krzywe żywienia opracowane są w taki sposób, aby zapewnić odnowienie rezerw w początkowym okresie ciąży, a w następnej fazie zaspokoić bieżące potrzeby loch. W trzecim trymestrze ciąży zwiększa się znacząco ilość składników odżywczych. Niespotykana dotąd duża liczba zarodków sprawia, że od 85 dnia ciąży bardzo ważne jest zaspokojenie większego zapotrzebowania na składniki odżywcze, przy czym należy uważać, aby lochy nie były zbyt ciężkie i/lub zbyt otłuszczone przy wyproszeniach.

Sugerowany program żywieniowy dla loszek hodowlanych CG36

Sugerowane wykresy programu żywienia dla loszek hodowlanych Choice.

powiedz nam
kim jesteś?

Aby pozyskać informacje techniczne, wypełnij formularz. 

Dokumentacja *

Polityka prywatności