Polityka prywatności

1. Noty prawne

Strona internetowa: weezyou.choice-genetics.com

NAZWA WYDAWCY:

CHOICE GENETICS FRANCJA
Rue Maryse Bastié – Bât AK3 – Campus de Ker Lann
35172 BRUZ
Tel.: 02.99.92.07.00
Adres e-mail: info@choice-genetics.com

SAS z kapitałem w wysokości 1.484.300 euro

R.C.S RENNES 317 760 965
NIP: FR 81 317760965

CHOICE GENETICS POLSKA sp. z o.o.
ul. 17 stycznia 90
64-100 Leszno
NIP: 697-18-82-862
tel.: 65 529 40 71

e-mail: bok@choice-genetics.com

DYREKTOR PUBLIKACJI:

Stanisław Niemyjski, Prezes zarządu CHOICE GENETICS POLSKA sp. z o.o.

TOŻSAMOŚĆ DOSTAWCY USŁUG HOSTINGOWYCH:

Utworzenie strony internetowej: kwalt-digital.com
Wydawcą jest osoba prawna: CHOICE GENETICS SAS
Webmaster: kwalt-digital.com
Kontakt dla webmastera: contact@kwalt-digital.com
Dostawca hostingu: WPX
K Media Tech (właściciel WPX) BG 202249002
#13, 20 April Street
Sofia 1000
Bułgaria

 

2. WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

2.1. Dostęp do Strony oraz korzystanie z jej zawartości i funkcji odbywa się wyłącznie w sposób określony w niniejszym dokumencie. Uzyskując dostęp, przeglądając i korzystając z Witryny i jej funkcji, użytkownik bez zastrzeżeń akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie.

2.2. Spółka zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby informacje zawarte na Stronie były jak najbardziej wiarygodne i aktualne. Jednakże Spółka nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących dokładności i/lub kompletności całości lub części zawartości Strony. W szczególności, dane dotyczące wydajności podane na tej stronie zostały oparte na naszym doświadczeniu i wynikach uzyskanych z naszych własnych zwierząt. Dlatego też Firma nie może zagwarantować takiej samej wydajności, ponieważ zależy ona od żywienia zwierząt, ich gęstości lub środowiska fizycznego lub biologicznego.

Firma dokłada ponadto starań, aby Strona była dostępna 24/7, przy czym zaznacza, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, niezależnie od przyczyny, pochodzenia, charakteru lub konsekwencji, wynikające z odwiedzenia lub korzystania ze Strony. W szczególności Spółka zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku przerwania lub niedostępności Strony, wystąpienia błędów lub jakichkolwiek szkód wynikających z oszustw popełnionych przez osoby trzecie (takich jak włamanie) za pośrednictwem Strony.

2.3. Spółka może w każdej chwili zmienić niniejsze warunki użytkowania. Zmiany te są publikowane poprzez umieszczenie ich w Internecie i są uważane za zaakceptowane bez zastrzeżeń, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Strony po ich umieszczeniu w Internecie.

 

3. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I NARUSZENIA:

Spółka jest właścicielem praw własności intelektualnej lub posiada prawa do wykorzystania wszystkich materiałów dostępnych na Stronie, w szczególności znaków towarowych, patentów, tekstów, obrazów, grafik, logo, ikon, dźwięków, oprogramowania itp.

Jakakolwiek reprodukcja, reprezentacja, modyfikacja, publikacja, całkowita lub częściowa adaptacja materiałów zawartych na Stronie, niezależnie od zastosowanych środków lub procesu, jest zabroniona, chyba że za pisemną zgodą Spółki i poza wyjątkami przewidzianymi w Kodeksie Własności Intelektualnej.

Każde nieuprawnione wykorzystanie Strony lub któregokolwiek z materiałów na niej zawartych zostanie uznane za naruszenie i podjęte zostaną działania prawne wobec sprawcy zgodnie z przepisami Kodeksu własności intelektualnej.

 

4. POLITYKA ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI

4 .1. Twoje dane osobowe mogą być zbierane bezpośrednio od Ciebie, gdy:

Odwiedzasz Stronę, aby umożliwić Ci dostęp i korzystanie z niej,
Zapisujesz się na otrzymywanie Newslettera w celu zarządzania Twoją subskrypcją,
Wysyłasz wiadomość w celu przetworzenia Twojego żądania,
Złożyć wniosek o jedną z naszych ofert pracy w celu zarządzania odpowiedziami dla kandydatów przez Dział Kadr Firmy,
Utworzyć swoje konto w celu uzyskania dostępu do usług Choice Weezyou.
Użytkownicy Strony są również informowani, że podane przez nich dane mogą zostać wykorzystane przez dział marketingu Firmy w celu wybrania panelu do przeprowadzenia działań prospectingowych i przeprowadzenia operacji marketingowych reach-out lub jakichkolwiek operacji w celu prospectingu handlowego (zaproszenie na wydarzenia marketingowe, statystyki handlowe, itp.)

Przetwarzanie Państwa danych osobowych wynika zatem z dobrowolnego przekazania przez Państwa wspomnianych danych, a podstawą prawną tego przetwarzania jest Państwa zgoda, która jest wymagana przed przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

4.2. Odbiorcami gromadzonych danych osobowych są Spółka, wszystkie jej spółki zależne i/lub stowarzyszone należące do Groupe Grimaud oraz dostawcy usług działający w imieniu Spółki na podstawie bezpiecznych umów, które zawierają ścisłe zobowiązania w zakresie ochrony danych.

4.3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż czas niezbędny do celów, dla których są gromadzone i przetwarzane oraz nie dłużej niż dwa lata od ostatniego kontaktu z Państwem.

4.4. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora.

4.5. Państwa dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, w tym ochrony przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, a także przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Spółka wprowadziła środki techniczne i organizacyjne pozwalające na utrzymanie tego poziomu bezpieczeństwa.

 

5. Polityka dotycząca wykorzystania cookies

Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną usług żądanych przez Użytkownika. Zasady użytkowania cookies oparte są o postanowienia Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne – wraz z późniejszymi zmianami.

5.1 Informacja ogólna o cookies

Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies – oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika, które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i użytkownika.

Pliki Cookies tworzone na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu Administratora (t.zw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących komunikację w internecie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google i innych).

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Jeżeli użytkownik po zapoznaniu się z niniejszą informacją pozostawi ustawienia aktualnie używanego urządzenia końcowego (w szczególności ustawienia przeglądarki)zezwalające na stosowanie cookies to w myśl art.173 ust.2 użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie cookies na aktualnie przeglądanej stronie i podstronach.

5.2 Cele stosowania cookies

Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie zastosowanie, pomagają dostosować zawartość strony ustawień w komputerze odbiorcy, zapamiętują preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności. Ciasteczka mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. Można powiedzieć, że technologia „ciasteczek” jest niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.

Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony z która się łączymy, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.

Najogólniej możemy podzielić Cookies na dwa typy plików:

cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;

cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość (klucz).

Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.

Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, ze wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Sposoby opisujące wyłączenie lub zmianę ustawień dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

Google Chrome – domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

kliknąć w menu “Ustawienia Google Chrome” i wybrać opcję “Ustawienia”;

kliknąć w “Pokaż ustawienia zaawansowane” na dole strony;

wybrać opcję “Ustawienia treści” w opcjach “Prywatność”;

wybrać żądane ustawienia;

aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w “Zarządzaj wyjątkami” i wybrać własne ustawienia dla witryn;

aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk “Gotowe”.

Microsoft Internet Explorer – Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:

kliknąć w menu “Narzędzia” i wybrać “Opcje Internetowe”;

wybrać zakładkę “Prywatność”;

za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies).

Mozilla Firefox – domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

kliknąć w menu “Narzędzia” (w innych wersjach: kliknąć przycisk “Firefox”) i wybrać “Opcje”;

następnie wybrać zakładkę “Prywatność” i zaznaczyć żądane ustawienia;

aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w “Wyjątki” i wybrać własne ustawienia dla witryn;

zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku “OK”.

Opera – domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

kliknąć w “Preferencje”, wybrać opcję “Zaawansowane”, a następnie “Ciasteczka”;

zaznaczyć żądane ustawienia;

aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie “Preferencje dla witryn” i przejść do karty “Ciasteczka” a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;

zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku “OK”.

Safari – domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

w menu “Safari” wybrać opcję “Preferencje”;

kliknąć ikonę “Prywatność”;

zaznaczyć żądane ustawienia;

aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w “Szczegóły” i wybrać własne ustawienia dla witryn.

Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania i później zrealizowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w większości witryn.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Należy zaznaczyć, że technologia Cookies jest wykorzystywana przez hakerów do infekowania komputerów i wprowadzania złośliwego oprogramowania. Technologia Cookies, która ma zapewnić prawidłową komunikację z serwerem strony jest w tym przypadku wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ochronę przed takim atakiem jak i też innymi formami prób hakerskich powinien zawsze stanowić przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej.

Administrator może wykorzystać “cookies” w następujących mi.in. w nastęujących celach na odwiedzanej przez Państwa stronie:

– konfiguracji serwisu,

– zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika,

– zapamiętanie historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

– zapamiętywanie rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

– uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie,

– optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych na stronie,

– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika (np. rozdzielczość monitora) i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do parametrów monitora;

– świadczenia usług reklamowych – czyli dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

– zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

vimeo.com [administrator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]

youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Google Ads [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Mautic [administrator cookies: Mautic Inc., Acquia company z siedzibą w USA]

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.